Milé čtenářky a milí čtenáři,

po odmlce způsobené dopady pandemie a komplikacemi v důsledku situace na Ukrajině vám opět přinášíme vaše oblíbené čtení v SENIOR Magazínu. Odmlku jsme využili k přípravě změn, a to jak v obsahu, tak i v samotném vzhledu. Provedli jsme několik grafických úprav, aby se vám časopis lépe a pohodlněji četl. Aby rubriky byly více přehledné, písmo dobře rozpoznatelné, stránky se při čtení neleskly atd., zkrátka aby „Váš SENIOR“ byl pohlazením nejen pro duši, ale také pro oči. Věříme, že se nám to podařilo. Stejně jako obsah, který pro vás připravuje nová redakce a ve kterém si, jak doufáme, každý najde to své.

Za redakci i celý realizační tým SENIOR Magazínu vám přeje krásné dny.

Zdeňka Sekretová
šéfredaktorka

Ukázka z aktuálního čísla